Røykeslutt på bingo

Bingo ReglerNå blir det forbudt å røyke på bingo. -Det er en heksejakt på røykere. Når skal det stoppe?

Mona Jørgensen og Inger Aspeholen er flittige brukere av bingoen i det gamle bankbygget i Hokksund. Begge er røykere. Nå er det snart slutt på at de kan ta seg en røyk til kaffen mens de spiller bingo.

-Jeg er enslig og går ikke på bingo bare fordi jeg vil spille. Jeg går også på bingo for å være sosial. Det betyr mye for meg å komme ut døra. Hvis jeg må gå ut for å ta meg en røyk når jeg er på bingo, er jeg redd for at jeg oftere blir sittende hjemme, sier Inger Aspeholen.

Unntak

Bingolokaler har fram til nå hatt unntak fra røykeloven. De har hatt egne røykeavdelinger, men nå er det slutt. Fra 1.april har de ikke lenger lov til ta seg en røyk mens de spiller.

-Jeg er redd for at det blir mindre folk på bingoen når den nye røykeloven trer i kraft, sier Aspeholen. Mona Jørgensen er helt enig. -Mange har ikke noe annen sosial omgang enn de de treffer på bingo. Jeg frykter at mange da heller blir sittende ensomme hjemme og tenke. Er det bedre enn at de kan sitte i egne lukkede røykeavdelinger på bingoen? Det er en heksejakt på røykere, nå må det snart stoppe, sier Jørgensen skarpt.

Hun mener at de som bestemmer lovene må se på seg selv først.

-Når har de nådd toppen av røykeloven? De som setter lovene må se på seg selv først. De skal gå foran som et godt eksempel og da bør de først og fremst stenge røykerommet på Stortinget, legger Jørgensen til.

Flest røykere

De to frykter at flere bingoer må stenge dørene på grunn av den nye røykeloven.I følge Jørgensen er cirka 80 prosent av bingogjengerne røykere.

-Det sitter alltid flest folk i røykeavdelingen, sier Jørgensen.

Hun kan ikke skjønne hva problemet er med å ha en adskilt røykeavdeling.

-Det kommer ikke røyk inn i den røykfrie avdelingen. Hvis grunnen da er at det lukter røyk av oss, er ikke det helsefarlig, sier Jørgensen.

-De bør heller konsentrere seg om å forebygge slik at unge ikke begynner å røyke, legger Aspeholen til.

Jørgensen mener at hvis bingospillerne må gå ut for å røyke, blir de også mer utsatt for ran.

-Jeg kan aldri tenke meg at de eldre pakker med seg vesker og eiendeler bare for å gå ut og ta en røyk. Da blir det også lettere for lommetyver å benytte sjansen, sier hun.

Røykeloven

Røykeloven er en lov som skal verne folk mot tobakksrøyk. Den ble laget i 1973, men er flere ganger endret. I 2004 ble det forbudt å røyke på alle steder som driver med servering av mat og drikke. Bingoene regnes ikke som serveringssteder. Derfor har de fortsatt fått lov til å dele opp lokalene med egne røykeavdelinger. Men folk er ikke godt nok beskyttet mot røykingen mener Helse- og Omsorgsdepartementet.

Tror mange slutter: -Når det blir forbudt å ta en røyk på bingoene, tror vi mange kommer til å slutte å gå på bingo, sier (f.v.) Inger Aspeholen og Mona Jørgensen.

This entry was posted in Nyheter and tagged , . Bookmark the permalink.